Alliander

Liander Opleidingen houdt van de door ons georganiseerde workshops evaluatiegegevens bij. Ook van de bijdrage van People Development Business in de workshops Next Step Netwerken van Liander Opleidingen.

Het is fijn om vast te stellen dat jouw inhoudelijke prestatie over de periode van september 2013 t/m augustus 2014 op of boven de norm van 7,5 is gescoord door de deelnemers.
En we zijn je erkentelijk voor het feit dat je de zaal goed altijd opgeruimd achterlaat.

We verwachten de goede samenwerking met jouw bureau op dezelfde voet door te zetten.

Met vriendelijke groet,

Rosemarie Verberne
Petra Dost
Herman van der Vlies

Adviseurs Leren & Ontwikkelen | Liander College