Belastingdienst

Het verheugt mij u te kunnen berichten dat uw inschrijving voor de Europese aanbesteding Persoonlijke Kracht is aangemerkt als de meest economische inschrijving. Wij hebben de geldigheid van de 330 programma’s van 45 trainingbureaus beoordeeld en vervolgens aan de hand van gestelde eisen en wensen inhoudelijk beoordeeld en onderling vergeleken en u als nummer 1 geselecteerd.

E. Schaufelie

Namens de Staat der Nederlanden, voor de Nederlandse Belastingdienst

Leave a Reply